Pågående oppdrag

Byggherre:

Byggherre   Brunvoll Strandgata AS
Arbeidets art:   Utfylling i sjø, plastring.
Oppstart:   Januar - 2017
Beregnet fullført:    

 

Brunvollkvartalet
Byggherre:   Juro Caravan AS
Arbeidets art:   Masseutskifting, grunn- og utomhusarbeid for bygg.
Oppstart:   Januar - 2017
Beregnet fullført:    
Juro Caravan - Malmefjorden
Byggherre:   Block Watne AS
Arbeidets art:   Opparbeidelse av veg og VA-anlegg for Røbekklia boligfelt.
Oppstart:   September - 2011
Beregnet fullført:    

 

Røbekklia boligfeltUtførte oppdrag
Byggherre:    Molde kommune v/Park og idrettsseksjonen.
Arbeidets art:   Rehabilitering og dekke av kunstgress på den gamle grusbanen ved Træffhallen i Molde.
Oppstart:   April 2008.
Beregnet fullført:   November 2008.

 


Reknesbanen
Byggherre:   Molde kommune.
Arbeidets art:   Utvidelse av oppstillingsplass for fergekai. Bygging av ny kommunal veg.
Oppstart:   Januar 2010.
Beregnet fullført:   Desember 2010.

 


Oppgradering av veianlegg på Sølsnes
Byggherre:   Boråsvegen Terrasser AS
Arbeidets art:   Grunn- og utomhusarbeider, VA- anlegg.
Oppstart:   Oktober 2008.
Beregnet fullført:   Januar 2011. 

 


Boråsveien Terrasse
Byggherre:   Sportsklubben Rival.
Arbeidets art:   Opparbeidelse av ny kunstgressbane i Årølia for sportsklubben Rival.
Oppstart:   September 2009.
Beregnet fullført:   September 2010.

 


Rivalbanen
Byggherre:   Istad Nett AS
Arbeidets art:   Adkomstveg og grunnarbeider for plass og varmesentral.
Oppstart:   Mars 2008.
Beregnet fullført:   Mars 2009.

 


Fjernvarmeanlegg Årølia