Pågående oppdrag

Byggherre:

Byggherre   Brunvoll Strandgata AS
Arbeidets art:   Utfylling i sjø, plastring.
Oppstart:   Januar - 2017
Beregnet fullført:    

 

Brunvollkvartalet
Byggherre:   Juro Caravan AS
Arbeidets art:   Masseutskifting, grunn- og utomhusarbeid for bygg.
Oppstart:   Januar - 2017
Beregnet fullført:    
Juro Caravan - Malmefjorden
Byggherre:   Block Watne AS
Arbeidets art:   Opparbeidelse av veg og VA-anlegg for Røbekklia boligfelt.
Oppstart:   September - 2011
Beregnet fullført:    

 

Røbekklia boligfeltUtførte oppdrag

 

Byggherre:   Molde kommune
Arbeidets art:   Utskifting av eksisterende VA-anlegg.
Oppstart:   Oktober 2015
Beregnet fullført:   Juni 2016

Eternit utskifting: Hjelset Ø - Kleive, Fase 1: Opdølvegen

 

Byggherre:   MOBO
Arbeidets art:   Grunn- og utomhusarbeider for nytt bygg
Oppstart:   September 2014
Beregnet fullført:   Oktober 2015

Nye Symra
Byggherre:   Molde Lufthavnutvikling AS
Arbeidets art:   Utvidelse av Molde Lufthavn. Utfylling i sjø, plastring mot sjø.
Oppstart:   Desember 2006
Beregnet fullført:   Juli 2008

 


Molde Lufthavn - Baneforlengelse

 

Byggherre:   McDonalds
Arbeidets art:  

Grunn- og utomhusarbeider for nytt bygg i Molde.

Oppstart:   Mars 2014.
Beregnet fullført:   Juli 2014.

McDonalds Molde
Byggherre:    Molde kommune
Arbeidets art:    Nytt bygg for reguleringstasjon på Eikrem
Oppstart:    Mai - 2012
Beregnet fullført:    September - 2012

 


Reguleringsstasjon - Eikrem