Firmaet driver med:

 

 • Graving
 • Sprengning
 • Rivingsarbeider
 • Massetransport
 • Muddring
 • Skanning av havbunn med ekkolodd 
 • Legging av industri-belegningsstein 
 • Kommunal tekninske anlegg
 • Veier og tomter
 • Planering av mindre arealer med laserstyrt minihøvel
 • Havne- og utfyllingsarbeider
 • Plastring og natursteinsmurer
 • Ingeniørtjenester/ utstikking og oppmåling
 • Prosjektering

 

Tomtegraving:

 

Utgraving av tomter, klargjøring for grunnmurer samt  fyllings-arbeider.

 

 

Sprenging:

Større og mindre fjellsprengingsarbeider.  

 

 

 

Masselevering/ -transport:

Masseflytting med lastebil og dumper.  

 

 

 

:

 Natursteinmurer:

Bygging av natursteinsmurer og natursteinstrapper.  

 

 

 

Hellelegging:

Belegg av heller og beleggningsstein.

 

 

Kantstein:

Setting av kantstein av betong og granitt

 

 

Vann/ avløp:

Større og mindre VA-anlegg.  

 

 

Stikkningsarbeider/ oppmåling:

Oppmåling og stikkningsarbeider med totalstasjon og GPS. Masseberegning.   

 

 

Plastring:

Større og mindre plastringsarbeider.