Byggherre:   Fræna Kysteiendom.
Arbeidets art:   Opparbeidelse av boligfelt med veger, VA-anlegg samt grøfter for el. Grøft for høgspentkabel.
Oppstart:   Februar 2011.
Beregnet fullført:   Juli 2012.


TILBAKE TIL PROSJEKTER