Byggherre:    Fræna kommune
Arbeidets art:    Etablering av ny VA-trasè.
Oppstart:    Mai - 2012
Beregnet fullført:    

 


TILBAKE TIL PROSJEKTER