Byggherre:   Molde kommune.
Arbeidets art:   Utvidelse av oppstillingsplass for fergekai. Bygging av ny kommunal veg.
Oppstart:   Januar 2010.
Beregnet fullført:   Desember 2010.


TILBAKE TIL PROSJEKTER