Byggherre:   Sportsklubben Rival.
Arbeidets art:   Opparbeidelse av ny kunstgressbane i Årølia for sportsklubben Rival. Røranlegg og kummer for drenering / overvann. Nytt lysanlegg samt fangnett på østre- og vestre ende av banen. Den nye banen ligger ved vestenden av den gamle Rivalbanen.
Oppstart:   September 2009.
Beregnet fullført:   September 2010.


TILBAKE TIL PROSJEKTER