Byggherre:    Molde kommune v/Park og idrettsseksjonen.
Arbeidets art:   Rehabilitering og dekke av kunstgress på den gamle grusbanen ved Træffhallen i Molde. Arbeidene omfatter utskifting av toppdekke og bærelag på nåværende grusbane, etablering av fundamenter for nye lysmaster og master for fangnett samt grøfter for VA og el. Det skal også fylles ut en del i sørvestre del av banen for å få tilstrekkelig banestørrelse.
Oppstart:   April 2008.
Beregnet fullført:   November 2008.


TILBAKE TIL PROSJEKTER