Byggherre:   Hustadmarmor  AS.
Arbeidets art:   Grunnarbeider for nytt tankanlegg FE3500. Bygging av ny industrivei.
Oppstart:   April 2005.
Beregnet fullført:   September 2005.


TILBAKE TIL PROSJEKTER