Byggherre:   Staro Eiendom AS, Florø.
Arbeidets art:   Sprenging av 30000 m3 og fyllingsarbeider
i sjø 30000 m3 for industritomt på
Trollskjæret i Florø.
Oppstart:   Mars 2000.
Beregnet fullført:   August 2000.


TILBAKE TIL PROSJEKTER