Byggherre:   Molde kommune.
Arbeidets art:   Opparbeidelse av bil -og gangveier fra Kleive sentrum og til Kleivehallen.  VA-anlegg, inkl. om-legging av eksisterende va-ledninger.
Oppstart:   August 2005.
Beregnet fullført:   Juli 2006.


TILBAKE TIL PROSJEKTER