Byggherre:   Luftfartsverket.
Arbeidets art:   Utvidelse av Florø Lufthavn.
Løsmasser 85000 m3
Sprenging 165000 m3
Massetransport 159000 m3
Plastring mot sjø 1530 m2
Jordkledning 55000 m2
Oppstart:   April 1999.
Beregnet fullført:   September 2000.


TILBAKE TIL PROSJEKTER