Byggherre:   Hustadmarmor A/S, Fræna kommune.
Arbeidets art:   Uttak av 110.000m3 fast fjell for utfylling i sjø. Plastring 1.500m2. Masseflytting.
Oppstart:   Mai 2004.
Beregnet fullført:   Oktober 2004.


TILBAKE TIL PROSJEKTER