Byggherre:   MOBO
Arbeidets art:   Grunn- og utomhusarbeider for nytt bygg
Oppstart:   September 2014
Beregnet fullført:   Oktober 2015

TILBAKE TIL PROSJEKTER