Byggherre:   Molde Lufthavnutvikling AS
Arbeidets art:   Utvidelse av Molde Lufthavn med 400m. Utfylling i sjø av 700.000 m3 samt omlegging av Årøelva. Plastring mot sjø ca. 11.500m2.
Oppstart:   Desember 2006
Beregnet fullført:   Juli 2008


TILBAKE TIL PROSJEKTER