Byggherre:    GH-Bolig AS
Arbeidets art:    Opparbeidelse av veg og VA-anlegg for Hestehagen boligfelt.
Oppstart:   Mai - 2011
Beregnet fullført:    Juni - 2012

 


TILBAKE TIL PROSJEKTER