Byggherre:   Istad Nett AS
Arbeidets art:   Adkomstveg og grunnarbeider for plass og varmesentral. Graving, sprenging av 43.000m3 fjell, transport av 39.000m3 løsmasser, drensanlegg, natursteinsmurer samt asfaltering.
Oppstart:   Mars 2008.
Beregnet fullført:   Mars 2009.


TILBAKE TIL PROSJEKTER