Byggherre:   Molde kommune
Arbeidets art:   Utskifting av eksisterende VA-anlegg.
Oppstart:   Oktober 2015
Beregnet fullført:   Juni 2016

TILBAKE TIL PROSJEKTER