Pågående oppdrag

Byggherre:

Byggherre   Brunvoll Strandgata AS
Arbeidets art:   Utfylling i sjø, plastring.
Oppstart:   Januar - 2017
Beregnet fullført:    

 

Brunvollkvartalet
Byggherre:   Juro Caravan AS
Arbeidets art:   Masseutskifting, grunn- og utomhusarbeid for bygg.
Oppstart:   Januar - 2017
Beregnet fullført:    
Juro Caravan - Malmefjorden
Byggherre:   Block Watne AS
Arbeidets art:   Opparbeidelse av veg og VA-anlegg for Røbekklia boligfelt.
Oppstart:   September - 2011
Beregnet fullført:    

 

Røbekklia boligfeltUtførte oppdrag
Byggherre:   Hustadmarmor  AS.
Arbeidets art:   Grunnarbeider for nytt tankanlegg FE3500.
Oppstart:   April 2005.
Beregnet fullført:   September 2005.

Prosjekt: Tankanlegg - Hustadmarmor
Byggherre:   Molde kommune.
Arbeidets art:   Opparbeidelse av bil -og gangveier fra Kleive sentrum og til Kleivehallen.  VA-anlegg, inkl. om-legging av eksisterende va-ledninger.
Oppstart:   August 2005.
Beregnet fullført:   Juli 2006.

Prosjekt: Kleive sentrum - Kleivehallen
Byggherre:   Hustadmarmor A/S, Fræna kommune.
Arbeidets art:   Uttak av 110.000m3 fast fjell for utfylling i sjø.
Oppstart:   Mai 2004.
Beregnet fullført:   Oktober 2004.

Prosjekt: Fjellsprengning Hustadmarmor
Byggherre:   Staro Eiendom AS, Florø.
Arbeidets art:   Sprenging av 30000 m3 og fyllingsarbeider
i sjø 30000 m3 for industritomt på
Trollskjæret i Florø.
Oppstart:   Mars 2000.
Beregnet fullført:   August 2000.

Prosjekt: Sprenging og fyllingsarbeider
Byggherre:   Luftfartsverket.
Arbeidets art:   Utvidelse av Florø Lufthavn.
Løsmasser 85000 m3
Sprenging 165000 m3
Massetransport 159000 m3
Plastring mot sjø 1530 m2
Jordkledning 55000 m2
Oppstart:   April 1999.
Beregnet fullført:   September 2000.

Prosjekt: Florø Lufthavn