Pågående oppdrag

Byggherre:

Byggherre   Brunvoll Strandgata AS
Arbeidets art:   Utfylling i sjø, plastring.
Oppstart:   Januar - 2017
Beregnet fullført:    

 

Brunvollkvartalet
Byggherre:   Juro Caravan AS
Arbeidets art:   Masseutskifting, grunn- og utomhusarbeid for bygg.
Oppstart:   Januar - 2017
Beregnet fullført:    
Juro Caravan - Malmefjorden
Byggherre:   Block Watne AS
Arbeidets art:   Opparbeidelse av veg og VA-anlegg for Røbekklia boligfelt.
Oppstart:   September - 2011
Beregnet fullført:    

 

Røbekklia boligfeltUtførte oppdrag
Byggherre:   Træffhallen AS.
Arbeidets art:   Grunnarbeider for Træffhallen. Utgraving og borttransport av 4000m3 løsmasser, sprenging og transport av 36000m3 fjell.
Oppstart:   Juli 2006.
Beregnet fullført:   Juli 2007.

Prosjekt: Træffhallen
Byggherre:   CFK / Nordmørshallen AS.
Arbeidets art:   Grunn -og utomhusarbeider.
Oppstart:   Januar 2006.
Beregnet fullført:    

Prosjekt: Nordvesthall 1
Byggherre:   Avinor AS.
Arbeidets art:   Grunnarbeider for ny driftsbygning på Molde lufthavn Årø.
Oppstart:   April 2006.
Beregnet fullført:   Desember 2006.

Prosjekt: Molde lufthavn Årø - Driftsbygning
Byggherre:   Fræna kommune.
Arbeidets art:   Grunn- og utomhusarbeid for nytt sykehjem.
Oppstart:   Mai 2006.
Beregnet fullført:   Desember 2007.

 


Prosjekt: Nytt sykehjem i Fræna kommune
Byggherre:   Avinor AS.
Arbeidets art:   Opparbeidelse av sikkerhetsområder.
Oppstart:   Mai 2005.
Beregnet fullført:   November 2005.

Prosjekt: Sikkerhetsområder - Molde lufthavn Årø