Pågående oppdrag

Byggherre:

Byggherre   Brunvoll Strandgata AS
Arbeidets art:   Utfylling i sjø, plastring.
Oppstart:   Januar - 2017
Beregnet fullført:    

 

Brunvollkvartalet
Byggherre:   Juro Caravan AS
Arbeidets art:   Masseutskifting, grunn- og utomhusarbeid for bygg.
Oppstart:   Januar - 2017
Beregnet fullført:    
Juro Caravan - Malmefjorden
Byggherre:   Block Watne AS
Arbeidets art:   Opparbeidelse av veg og VA-anlegg for Røbekklia boligfelt.
Oppstart:   September - 2011
Beregnet fullført:    

 

Røbekklia boligfeltUtførte oppdrag
Byggherre:   Fræna kommune.
Arbeidets art:   Etablering av veger og VA-anlegg.
Oppstart:   Mars 2010.
Beregnet fullført:   Mars 2011.

 


Varhol Industriområde
Byggherre:   Molde kommune - Kommunalteknikk
Arbeidest art:   Fornying Bårdalsdammen, bygningsmessige arbeider.
Oppstart:   August 2007.
Beregnet fullført:   2009.

 


Fornying Bårdalsdammen
Byggherre:   Istad Nett AS
Arbeidets art:   Etablering av tresè for fjernvarme mellom Årølia fjermvarmesentral ogÅrø.
Oppstart:   Juli 2008.
Beregnet fullført:   Juli 2009.

 


Industrikurs 3 Årø
Byggherre:   Avinor AS.
Arbeidets art:   Opparbeidelse av brannøvingsfelt.
Oppstart:   Februar 2007.
Beregnet fullført:   April 2007.

Prosjekt: Molde lufthavn Årø - Brannøvingsfelt
Byggherre:   Avinor AS.
Arbeidets art:   Oppgradering av Tarmacområde.
Oppstart:   August 2006.
Beregnet fullført:   Desember 2006.

Prosjekt: Molde lufthavn Årø - Tarmac