Pågående oppdrag

Byggherre:

Byggherre   Brunvoll Strandgata AS
Arbeidets art:   Utfylling i sjø, plastring.
Oppstart:   Januar - 2017
Beregnet fullført:    

 

Brunvollkvartalet
Byggherre:   Juro Caravan AS
Arbeidets art:   Masseutskifting, grunn- og utomhusarbeid for bygg.
Oppstart:   Januar - 2017
Beregnet fullført:    
Juro Caravan - Malmefjorden
Byggherre:   Block Watne AS
Arbeidets art:   Opparbeidelse av veg og VA-anlegg for Røbekklia boligfelt.
Oppstart:   September - 2011
Beregnet fullført:    

 

Røbekklia boligfeltUtførte oppdrag
Byggherre:    Fræna kommune
Arbeidets art:    Etablering av ny VA-trasè.
Oppstart:    Mai - 2012
Beregnet fullført:    

 


VA-grøft - Eidem
Byggherre:   Fræna Kysteiendom.
Arbeidets art:   Opparbeidelse av boligfelt med veger, VA-anlegg samt grøfter for el.
Oppstart:   Februar 2011.
Beregnet fullført:   Juli 2012.

 


Øvre Haukås boligfelt
Byggherre:    GH-Bolig AS
Arbeidets art:    Opparbeidelse av veg og VA-anlegg for Hestehagen boligfelt.
Oppstart:    Mai - 2011
Beregnet fullført:    Juni - 2012

 


Hestehagen boligfelt
Byggherre:   Statens Vegvesen Region Midt
Arbeidets art:   Opparbeidelse av ny rundkjøring i Elnesvågen i Fræna kommune.
Oppstart:   Juni 2011
Beregnet fullført:   Juli 2012.

 


Fv663 - Rundkjøring Elnesvågen
Byggherre:   Molde kommune.
Arbeidets art:   Etablering av ny adkomstveg til Brunvoll og
Oppstart:   Mars 2010.
Beregnet fullført:   April 2011.

 


Veianlegg Brunvoll