Pågående oppdrag

Byggherre:

Byggherre   Brunvoll Strandgata AS
Arbeidets art:   Utfylling i sjø, plastring.
Oppstart:   Januar - 2017
Beregnet fullført:    

 

Brunvollkvartalet
Byggherre:   Juro Caravan AS
Arbeidets art:   Masseutskifting, grunn- og utomhusarbeid for bygg.
Oppstart:   Januar - 2017
Beregnet fullført:    
Juro Caravan - Malmefjorden
Byggherre:   Block Watne AS
Arbeidets art:   Opparbeidelse av veg og VA-anlegg for Røbekklia boligfelt.
Oppstart:   September - 2011
Beregnet fullført:    

 

Røbekklia boligfeltUtførte oppdrag

 

Byggherre:   FG Eiendom AS
Arbeidets art:   Grunn- og utomhusarbeider for prosjekt Årølia Vest BT1.
Oppstart:   Mai 2015
Beregnet fullført:   April 2016

Årølia Vest BT1

Byggherre:    Planor Bolig AS
Arbeidets art:    Grunnarbeid for bygg, Vei og VA-anlegg.
Oppstart:    Mai - 2013
Beregnet fullført:    


Kristianplassen

 

Byggherre:   Statsbygg
Arbeidets art:   Nytt kjøle- og varmeanlegg
Oppstart:   Mars 2015
Beregnet fullført:   Sept. 2015

HIM - Nytt kjøle- og varmeanlegg

 

Byggherre:   Molde kommune
Arbeidets art:   Gangvei Åsleet
Oppstart:   April 2015
Beregnet fullført:   Oktober 2015

Gangvei Åsleet

 

Byggherre:   Romsdalsmuseet
Arbeidets art:   Grunn- og utomhusarbeider for nytt bygg.
Oppstart:   Juni 2014.
Beregnet fullført:   Desember 2015

Romsdalsmuseet