Av måleutstyr har vi følgende:

  • 1 stk. Topcon GPS, GRS-1
  • 1 stk. Topcon GPS, HiPer II
  • 1 stk. Topcon TPT8203 Robotstasjon
  • 1 stk. Topcon 236 målebok
  • Diverse plan-, en- og tofalls lasere

 

 

 

 

Vi benytter følgende programmer for stikkning og masseberegning:

  • Gemini Entreprenør - Masseberegning, dokumentasjon, profiler og terrengmodeller
  • Topocad - Masseberegning, dokumentasjon, profiler og terrengmodeller
  • Topsurv landmålingsprogram